Serviceerklæring

Bibliotekene i Østfold samarbeider i ett nettverk. Til sammen stiller vi over 1 million bøker og andre medier til din disposisjon. Du har tilgang til dette materialet uavhengig av hvilket bibliotek du henvender deg til.

Det er gratis å låne
Lån hvor du vil, levér hvor du vil
Biblioteket skal være tilgjenglig for alle
Du kan selv bestille, reservere og fornye lån via bibliotekets hjemmeside
Lurer du på noe? Spør oss!
Savner du noe? Tips oss!

Det beste i livet er gratis - bruk biblioteket

 


Utlånsreglement

Du kan få et nasjonalt lånekort, som du kan bruke på alle folkebibliotek og høgskolebibliotek i Norge
For å få lånekort, må du vise godkjent legitimasjon og skrive under på at du har godtatt reglementet
Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatt for å få lånekort
Ta alltid med lånekortet når du skal bruke bibliotekets tjenester
Du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort. Meld adresseendring og tap av kort
Normal utlånstid er 4 uker. Enkelte medier kan ha kortere eller lengre lånetid
Lånetiden kan som regel forlenges. Dette kan du selv gjøre på bibliotekets hjemmeside eller ved å ta direkte kontakt med biblioteket
For sen innlevering kan medføre gebyr. Tapt eller skadet materiale må erstattes
Biblioteket har egne ordensregler
Bibliotekansatte har taushetsplikt

 


Varselmelding

Du kan selv fornye dine lån via bibliotekets hjemmeside eller direkte på Mikromarc Websøk, Meg & Mitt. Du kan få påminnelse om å fornye på e-post før lånefristen går ut.

 


Purregebyr

Dersom det du har lånt blir levert for sent må du betale et gebyr når vi sender deg purrebrev per e-post eller post. Gebyret har følgende satser:

1. varsel kr. 30,- kr. 0,- (barn)
2. varsel kr. 30,- / totalt kr. 60,- kr. 0,- (barn)
3. varsel kr. 30,- / totalt kr. 90,- kr. 0,- (barn)

Etter 3. purring sendes regning med erstatning for tapt bøker/medier + gebyr.
Dersom regningen ikke blir betalt, sendes purring og eventuelt inkassovarsel.
Låneretten går automatisk tapt til alt er brakt i orden.
Andre overtredelser av reglementet kan også føre til at du taper låneretten for kortere eller lengre tid.

 


Erstatning

Underskrivere/kausjonister står ansvarlig for eventuelle tap og skader på bøker eller medier. Tapt/skadet bøker/medier erstattes etter følgende veiledende satser:

Bøker fra voksenavdeling : kr. 350,- pr. stk.
Bøker fra barne- og ungdomsavdeling : kr. 200,- pr. stk.
Bøker med høy innkjøpspris : Individuell vurdering
Film (DVD/Blu-ray) kr. 150,- pr. stk.
Musikk (CD) kr. 150,- pr. stk.
Lydbøker (CD/Digikort) kr. 300,- pr. stk.
Spill (CD-rom/Nintendo) kr. 300,- pr. stk.
Språkkurs (CD) kr. 400,- pr. stk.
Tidsskrifter / Tegneserier kr. 50,- pr. stk.
   
   
Kopi eller utskrift fra printer kr. 2,-
Tap av lånekort kr. 10,-

Erstatningsbeløpene må betraktes som standardbeløp, og det vil i enkelte tilfeller bli foretatt en individuell vurdering.

Serviceerklæringen og utlånsreglementet er vedtatt i Formannskapet 18.04.2013.